Practise Practice

Tisdag 13/2 öppet 17:00-21:00 se program här
Onsdag 14/2 öppet 16:00-21:00 se program här
Torsdag 15/2 öppet 16:00-22:00 se program här

Kära besökare,

Du är på väg att stöta på spår av flera konstnärliga praktiker som utvecklas i ett gemensamt utrymme. Rumsligt och tidsmässigt väver dessa praktiker in och ut i varandra och i galleriet- experimenterandes. Under processen har otaliga frågor uppstått, men inga färdiga svar. Tillsammans har vi undrat … Hur fattar vi kollektiva beslut utan att konsensus blir den dominanata efterfrågan? Hur skapar vi utrymme för alla de många, sammanslagna, mångfaldiga och motstridiga bland oss? I vilken utsträckning bygger vi teoretiska linjer i lokalerna och mellan oss själva? I vilken utsträckning tillåter vi att våra metoder utvecklas organiskt?

Vi, konstnärerna, har valt att avsäga oss våra enskilda namn för att ge utrymme för en anonym (eller snarare multipel) praktik och närvaro i utrymmet. En, hävdad av många författare, röster och åsikter. Vi har intagit galleriet och utforskat idéer och processer, spelat på koncept kring kollektivet och träffats varje vecka för middagar. Detta har vi använt som material för att navigera i lokalerna och våra metoder inom dem. Således hittar du ett flertal praktiker: verk och idéer i process, fragment av forskning och experiment samt tillfälliga strukturer för diskussion och samexistens. Exempel, utforskanden och dokumentation från vår tid och praktiker har ackumulerats i lådor som har skapats i utrymmet. Dessa är avsedda som både arkiv och publikation – spår och vittnesmål om vårt tänkande genom det visuella.

/ Practise Practice

Mer om samarbetet:

Sedan mer än ett årtionde har ”konstnärlig forskning” varit modeordet för konstvärlden. Doktorandutbildningar har skapats och ett flertal internationella konferenser och seminarier har genomförts för att kartlägga terminologin och de olika positioner som konstnärer kan ta i förhållande till forskningsbaserad praktiker, där begreppen “konstnärlig kunskap” och “tänkande genom det visuella” diskuteras.

Från oktober 2017 till februari 2018 har femton masterstudenter från Konsthögskolan i Malmö granskat begreppet konstnärlig forskning som en del av kursen Practise Practice. Studenterna har arbetat med olika projekt utifrån sina egna konstnärliga metoder, kollektivt eller individuellt, samtidigt som de har med en kritisk blick undersökt “konstnärlig kunskap” och “konstnärlig forskning” i en bredare mening.

I januari flyttade kursen sin verksamhet till Skånes konstförening. Med flytten har “konstnärlig kunskap” och “tänkande genom det visuella” blivit belägen i Skånes Konstförenings lokaler, och deltagarna har tagit tillfället i akt för att undersöka olika metoder för konstnärliga praktiker.

Practise Practice når sin kulmen under 13-15 februari 2018, då ett konstnärligt program presenteras för publik. Vad besökare kommer att möta är inte en utställning – snarare något som studenterna själv formulerar i sitt statement : Du kommer att möta spåren av ett flertal konstnärliga praktiker som utvecklas I ett gemensamt utrymme.

Medverkande studenter:

Ursula Beck, Sanna Blennow, Clifford Charles, Marta Gil, Marija Griniuk, Anna Skov Hassing, Rebecka Holmström, Alexandra Hunts, Rannveig Jonsdottir, Cecilia Jonsson, Rune Elkjær Rasmussen, Karoline Sætre, David Torstensson, Aya Maria Urhammer, Nanna Ylönen.