Play: A Third Space Experiment
med Filson Ali, Halima Handulleh, Daniel Jaghobi, Mikaela Karlsson, Abbas Sbeity

Utställningsperiod: 12 nov–12 dec
Vernissage: 12 nov, kl 18:00–21:00
Konstnärssamtal: 4 dec, kl 14–15.30

Curator C. Grace Chang

Utställningen Play: A Third Space Experiment har vuxit fram ur en uppgift som gavs till konstnärerna i höstens Third Space Residency på Skånes konstförening. Under residenset fick konstnärerna i uppgift skapa ett nytt konstverk utifrån ett tema som i år var lek.

Medan vissa kanske ser framför sig leksaker eller mobilspel tänker andra på att leka med maktstrukturer eller vår varseblivning.Konstnärerna har haft utrymme att göra vad de vill med temat och processen i sig själv har många gånger varit lekfull. Konstverken innehåller såväl lättsamma som allvarsamma tolkningar och dessa aspekter existerar ofta jämte varandra.

Tre av konstnärerna – Mikaela Karlsson, Abbas Sbeity och Filson Ali – arbetar med interaktiva format och lekfulla metoder för att utforska allvarliga ämnen. Sbeitys kollaborativa performance och analoga brädspel utforskar hur vi tillsammans kan forma stadens sociala strukturer, Ali omtolkar sitt barns fantasifulla uppfattningar om världen genom digitala tekniker och Karlsson ägnar sig åt queera tolkningar av ett modernt hemgörande.

De två andra konstnärerna – Halima Handulleh och Daniel Jaghobi – har skapat verk med ljud och buraanbur-poesi (Handulleh) och fotografi (Jaghobi). Medan Jaghobi leker med färg och kropp använder Handulleh somalisk talekonst för att sätta samman ett kärleksbrev till queerheten i subkulturen wiilo (tomboy).

Formgivning: Andrea Santivanez

Om Third Space

Utställningen Play: A Third Space Experiment mynnar ur Skånes konsförenings Third Space Residency för QTBIPOC-konstnärer i Skåne med fokus på konstnärer utan formell konstnärlig utbildning. Deltagarna väljs istället ut utifrån deras idéer och drivkrafter. Residensets övergripande syfte är att skapa gemenskap, erbjuda möjligheter och att uppmuntra lokala talanger.

Den postkoloniala teoretikern Homi K. Bhabha använder termen “Third Space” för att beskriva det sociala och kulturella mellanrum som uppstår till följd av kolonialisering. I det här sammanhanget används begreppet för att reflektera över hur de som samhället ofta åsidosätter kan skapa rum där de inte bara är föremål för samtalet utan också är med och formar det.Third Space Residency är initierat av Skånes konstförenings curator C. Grace Chang.