Sara Wallgrens utställning avslutas med en föreställning som hon och elektron musikern Fredrik Olofsson gemensamt skapat.

Nio föreställningar #6
Flykt Op.1 no.1 – audiovisuellt körverk
Sara Wallgren och Fredrik Olofsson

 

Live:
Moon Relay [no]
18.00-21.00
Fri entré

 

Flykt Op.1 No.1 är ett semi-digitalt audiovisuellt körverk med bas i tonerna D, A och H. Röster repeterar och varierar dessa tre toner hämtade ur Johann Pachelbel’s Canon i D, som även tjänade som bas till teckningar i utställningen Micromégas part II. Genom körverket skapar i sin tur Sara och Fredrik en ny audiovisuell översättning av tonerna. Flykt Op.1 No.1 framförs som en performativ installation där åhöraren fritt får röra sig runt i installationen som tidsbegränsat pågår under 2 timmar.

Föreställningen är avslutningen av Sara Wallgrens utställning Micromégas II. Fredrik Olofsson har uppträtt två gånger innan på Skånes Konstförening. Flykt Op.1 no.1 är deras första samarbete ihop.

 

Moon Relay:
Denna kvartett blandar 60s psychedelia, Techno, No Wave, Surf, Joe Meek’s galenskap och frijazz.
http://soundcloud.com/moon-relay

 

Nio föreställningar är en rad experimenterande möten mellan kreativa individer som gemensamt sammanställer en föreställning. Föreställningen kan vara enbart en kväll, återkomma vid flera tillfällen eller utvecklas till en längre utställning – allt beroende på vad som sker under mötet mellan deltagarna. Nio föreställningar är ett pågående projekt som till stor del kan genomföras tack vare ett generöst bidrag från Region Skåne.