SoNA: Society for Nonproductive Activity – Min onkels omveje til glade dage

 

Lördag 27 Oktober
16.00-18.00 Fri entré
Föreställning 16.15-17.00 samt 17.15-18.00

 

SoNA är ett laboratorium för experimenterande möten mellan olika konstnärliga discipliner. Förebilden är konstnären Kurt Schwitters idéer om Merzbühne; den ideala scenen: ett abstrakt rum där ljud, poesi, bilder och tablåer uppträder på lika villkor, där förhållandet mellan de olika delarna utgör det egentliga verket. Scenen är ett improvisatoriskt rum, där delverken och tablåerna löpande blir införda i rummet som efterhand blir mer och mer skulpturalt.

 

SoNA genomför nu en rad projekt som undersöker produktionens väsen och värde. Begreppet produktion är idag hårt knutet till ekominska begrepp som tillväxt, sysselsättning och välfärd – men i skuggan av hotande både ekonomiska och ekologiska kollapser är nu viktigare än någonsin för oss att reflektera över hur mycket av vårt liv som skall styras av nuvarande värdeordning.

 

SoNA ifrågasätter och försöker avmontera produktionen dess vanligaste betydelse, för att istället reflektera över vad som är rationellt och hållbart att producera.

 

Medverkande på Skånes konstförening är Anders Visti (DK), Lene Noer (DK), Jens Balder (DK), Peter Ole Jørgensen (DK) och Kim Grønborg (DK) samt Rickard Daun (SE) och Golshid Rokhzan (SE/DK).

 

•Nio föreställningar•

 

SoNAs föreställning på Skånes konstförening inviger vår serie Nio föreställningar. Iden bakom Nio föreställningar är som hämtad ur SoNAs programförklaring och det känns därför helt naturligt och väldigt självklart att inleda föreställningsserien med dem – great minds think alike.

 

Nio föreställningar är en rad experimenterande möten mellan kreativa individer som gemensamt sammanställer en föreställning. Föreställningen kan vara enbart en kväll, återkomma vid flera tillfällen eller utvecklas till en längre utställning – allt beroende på vad som sker under mötet mellan deltagarna. Nio föreställningar  kan till stor del kan genomföras tack vare ett generöst bidrag från Region Skåne. Föreställningsserien som kommer att pågå till slutet av 2013 förbehåller sig rätten att fritt tolka det numeriska värdet nio från allt mellan sju till oändligheten.