Näktergal #11

Lördag, 16:e september

Program:

Piaget [ritualelektronik]
Valvet [oscillatorskav]
Max Wainwright [konkretika]

Höstens första Näktergal landar den 16 september. Vi gläder oss till att ses i mullret! Max Wainwright inleder kvällen med kargt och finkalibrerat processoljud. Materia och kaos. Vi fortsätter sedan med Valvets frekvensbrottande elektronmusik. Synthkvitter och hummande brus. Piaget avslutar kvällen med pulserande mangelelektronik. Skimrande distar genom mättat färgfilter.

Varmt välkomna!