Mens et Manus

Vernissage 6 maj kl 18.00-21.00
Därefter öppet ons-fredag 13-17 och lör-söndag 13-16
Utställningen pågår till och med söndagen den 29 maj

Mens et ​Manus berör frågor om hantverk, praktiskt kunnande och handens relation till maskinen. Utställningens tematik kretsar även kring makten över produktionsmedlen och kunskapen om världen runt omkring oss – så som denna kunskap aktualiseras av kroppens förhållande till görandet.

Medverkande konstnärer:

Sarah Browne är konstnär verksam på Irland. Hennes forskningsbaserade metoder undersöker kunskapens materialitet, så som den framstår genom osynliga maktstrukturer som möter kroppslig erfarenhet. Browne arbetar med video, text, publicering och performance – såväl i som utanför en traditionell konstkontext.
www.sarahbrowne.info

Peter Kädergårds praktik omfattar installation, video och collage. Han är verksam i Helsingborg och i Göteborg. Kädergård arbetar med upplevelser av västerländsk populärkultur; och hur fantasi och identitetsskapande omprövas genom alternativa rekonstruktioner av dito. Hans konst befinner sig ofta på gränsen mellan det icke-fungerande och det fullständiga misslyckandet. Kädergårds collage-baserade metod resulterar inte sällan i kinetiska skulpturer: rörliga, ljudande och mekaniska objekt som tillsammans utgör en surrealistisk bildvärld där low tech blir till high tech och vice versa.

Magnhild Øen Nordahl är verksam i Bergen. Hon arbetar med skulptur, installation, text och video. Ofta kretsar tematiken kring olika hantverkstraditioner. Øen Nordahls konst kan sägas diskutera synen på kunskap och hur denna är en produkt av såväl hantverksmetoder och praktiskt kunnande som teoretiska vetenskapliga tanketraditioner och klassificeringssystem.
http://www.magnhildnordahl.com/

Curators: Hans Carlsson och Ellen Arvidsson

Läs mer om utställningen här.