2012 09 30 MediaMassage – ett avslutat projekt

 

Post scriptum / 

Skånes konstförening har nu avslutat projektet MediaMassage som pågick under 2011/2012. Här citat ur vår redovisning till bidragsgivarna / “Under projektåret har vi kunnat skapa en mötesplats för mediarelaterad konst, performance och live-framträdanden. Vi har fått en väldigt bra respons från aktiva konstskapare som intresserar sig för och arbetar med digitala medier i bred form. Våra live-kvällar och vernissager har vi lagt så att MediaMassage och vårt andra utställningsprogram samspelat; det ena skapar intresse för det andra och publiken hittar nya konstformer. Dessa möten är väldigt positiva i vårt framtida arbete med att utveckla Skånes konstförening vidare. 

 

Medverkande:

 

2012 05 25 – 06 10 Björn Olsson/Jeanette Land Schou

2012 05 26 – 06 09 FOKUS 2012 Open Call

2012 05 09 – 05 13 Anne Pajunen ”KRUINGTSJEN & andra superhits”

2012 03 23 – Unsworn Industries “Chronophone”

2012 02 10 JOHN DUNCAN [us] + ANDREAS KURTSSON

2011 12 02 lemuriformes

2011 11 12-13 Invisible Spaces _ Mayte Vaos

2011 10 15 – 11 13 Spektrografi utställning

2011 10 09 / Yuki Higashino & Anna Norberg

Thore Soneson / Projektledare / Om Marshall McLuhans texter