Mattias Nordèus och Andreas Glad

26/11 2010 – 8/1 2011

Mattias Nordéus och Andreas Glad möttes redan vid skateboardrampen under gymnasietiden i den gemensamma barndomsstaden Linköping. Efter konsthögskolestudier på olika håll är de numera ateljégrannar i Malmö.

Andreas Glads färgstarka målningar visar folktomma och övergivna rum med spår av mänsklig aktivitet. I tomheten finns något kvarlämnat, något nytt tar form. Konstruktionen och dekonstruktionen är väsentlig i Glads verk. I Mattias Nordéus skulpturer, målningar och teckningar syns personer framställda som om de steg rakt ut från ett datorspel. Utgångspunkt är den tredimensionella, konstrueradevärlden.

Gemensamt för bådas konstnärskap är intresset för konstruerade, kulissliknande bildvärldar. De arbetar med ett pedantiskt utfört måleri som spelar mellan det tre- och tvådimensionella. Deras gemensamma utställning på Skånes konstförening blir en resa i gränslandet mellan dessa två bildvärldar.

Andreas Glad (f. 1976) är utbildad på Kunstakademiet i Oslo och Kunsthøgskolen i Bergen där han utexaminerades 2007. Han har flera utställningar runt om i Norden bakom sig, men detta är hans första större utställning i Sverige.

Mattias Nordéus (f. 1978) är utbildad på Malmö Konsthögskola varifrån han utexaminerades 2006. Han har tidigare deltagit på en rad olika utställningar runt om i Sverige och även visats på flera internationella konstmässor.