Matteo Rosa: Mergere

24/9 – 23/10 2010

I spelet mellan form och formlöshet, flyktigheten och det tidlösa, befinner sig Matteo Rosas konstnärskap. Han arbetar ofta platsspecifikt och i flera olika media, så som video, teckning, fotografi och installationer. Ofta finns något ogripbart och något svårdefinierat i Rosas verk. En fascination för minne och dess förgänglighet genomsyrar hans verk. Något upplöses, ändrar form eller har redan bytt skepnad.

I utställningen på Skånes konstförening kommer Matteo Rosa delvis att direkt använda sig av gallerirummet för att skapa en temporär platsspecifik installation. Verket utforskar olika aspekter av perceptuell verklighet och reflekterar samman-kopplingen och den efemära naturen av saker så väl som vår längtan efter gränslöshet och beständighet. Titeln “Mergere” är en latinsk term som betyder ”att doppa, sänka ner” och från den kommer det engelska uttrycket ”to immerse oneself” (att fördjupa sig).

 

Matteo Rosa, född 1978 i Italien, är utbildad på Edinburgh College of Art och på Konsthögskolan i Malmö där han utexaminerades 2005 och har sedan dess varit bosatt och verksam i Malmö. Han har fler separat- och grupputställningar bakom sig både i Sverige och utomlands, bland annat på Galleri Ping Pong i Malmö, Mors Mössa i Göteborg, Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn och E:ventGallery i London. Nu i september mottog Rosa Konstnärsnämndens två-åriga arbetsstipendium.

 

Med stöd av Mediaverkstaden Skåne.