Matilda Tjäder
spelling the wind without words
Sven och Ellida Hjorts utställningsstipendium

24 feb–2 apr 2023
Vernissage: 24 feb, kl. 18–21
Performance av Matilda Tjäder och Yen Chun Lin: 24 feb, kl. 19

Performance-program:
Ruby Nilsson och Sanna Helena Berger: 11 mar, kl. 19
Rat Section: 24 mar

Curator: Khamlane Halsackda

I spelling the wind without words blir vinden konstnärens skepnadskiftande kollaboratör; stundoms en antagonist, stundoms läkande, – och oftast en uppviglare. Som både nyckfull och kvantifierbar utforskas här vinden som en agent som interagerar med varje subjekt och objekt den berör – en protagonist som råkas på via dess materiella, metaforiska, förnimmande och infrastrukturella karaktäristik. Likt vinden, och centralt i utställningen, aktiverar och ingriper även performance i rummen.

Ett fönster i galleriet har öppnats för att göra plats åt en eolisk harpa att interagera med utsidan och kalla in vindens fysiska närvaro. I denna harpas språk: finns det vind finns det harmoni. Detta antagande utmanas och avbryts dock av den andandes organism inuti vilken harpan huseras, det vill säga byggnaden själv och ventilationssystemet som penetrerar dess våningar och rum. Dessa frekvenser är som en människas lungor, fyllda med information. Genom att amplifiera byggnadens existerande vibrationer blir den ett instrument och medlare av kodad ljud – till vilket konstnären bjuder in till ett sedimentärt lyssnande som tillåter sliranden mellan hörbara och ohörbara frekvenser.

Det lilla galleriet har förvandlats till ett lyssningsrum där ett fyra-kanals-ljudverk med fältinspelningar och insamlade berättelser från interaktioner med vinden spelas. Att lyssna på vinden är att också lyssna till pulsen av en plats, som vickar på hela kroppen för att skapa rörelse. Under dagsljuset och tiden av dess spårande av pulsådrorna i just detta rum har en silhuett av byggnaderna utomhus funnit sin väg in i rummet.

spelling the wind without words är en inbjudan till att lyssna in förbi utställningens tunna membran, och till att bli sårbar inför subtila frekvenser och djupare nivåer av lyssnande.

Konstnären har bjudit in kollaboratörer till att ingripa i utställningens teman. Asta Lynge har skapat en scenografi för lyssningsrummet. Ytterligare tack till Tim Bishop: ljudtekniker- och konsult.

Matilda Tjäder är en Malmöbaserad konstnär, och förra årets mottagare av Sven och Ellida Hjorts Utställningsstipendium. Från juryns motivering: “Matilda Tjäders konstnärliga praktik är ett skarpt, skickligt och affektivt utforskande av olika världar. Genom ett experimentellt berättande bjuder Tjäder omsorgsfullt in till att omslutas av fiktiva världar som blottar vår egen världs ombytliga strukturer. Verkens dystopiska tonaliteter kolliderar med poetiska meditationer av text, performance, ljud och rörelse, med en subtil underström av humor. Med varsam uppmärksamhet på andra sensoriska dimensioner än synen lämnar Tjäder utrymme för oväntade öppningar inom jaget, där förvandling och vägran alltid är en möjlighet”

Om stipendiet
Sven och Ellida Hjorts utställningsstipendium delas årligen ut av Skånes konstförening till en lovande konstnär från Skåne. Hanni Kamaly var den första mottagaren 2017, följt av LealVeileby, Ikram Abdulkadir, Cia Khanti och Sana Jarrar. 2022 års stipendiejury, utsedd av Skånes konstförenings styrelse, bestod av Jon Aagaard Gao (konstnär), Lena Bergendahl (konstnär), Khamlane Halsackda (dansare, koreograf) och Jonelle Twum (konstnärlig ledare, regissör).