Mako Ishizuka & Marie Jeanne Hoffner: States of Space

 

9/5 – 31/5 2008

 

Utställningen States of Space handlar om hur vi ser och upplever vår omgivning och de rum vi vistas i. Vad kan ett rum vara mer än det vi ser? Vad påverkar oss vid förnimmelsen av ett rum? I utställningen deltar de två konstnärerna Marie-Jeanne Hoffner och Mako Ishizuka. De förenas i ett intresse för människans förhållande till sin omgivning och undersöker möjliga synsätt, ofta utifrån egna minnesbilder och upplevelser, som sträcker sig bortom funktionalitet och ändamålsenlighet. Båda arbetar med perceptionen av rum, om än av skilda slag.

 

I Marie Jeanne Hoffners verk används rummet som ett experiment. Hon arbetar platsspecifikt och undersöker bland annat hur vår perception förändras då invanda perspektiv förvrids eller byts ut. Med väggteckningar, fotografier och installationer betonar hon rummets fysiska sidor men föreslår också med fiktiva inslag imaginära rum som ifrågasätter intrycket av det verkliga.

 

I Mako Ishizukas konst är arkitekturen en projektionsyta för sociala koder och strukturer. Specifika platsers historia vävs samman med det personliga och självupplevda, och reflekterar inte bara samhället här och nu utan även länken mellan dåtid och nutid. Oavsett om mediet är fotografi, frottage, video eller installationer involveras betraktaren i rörelsen mellan tid och rum samt i fysiska och mentala barriärer i förhållande till omgivningen.

 

Biografier:

 

Mako Ishizuka (jap/se) är utbildad vid Gerrit Rietveld Academy i Amsterdam och Konsthögskolan i Malmö. De senaste åren har hon bl.a. ställt ut på Galleri Andréhn-Schiptjenko och Liljevalchs konsthall i Stockholm och Galleri Ping-Pong i Malmö. Ishizuka bor och arbetar i Malmö och Stockholm.

 

Marie Jeanne Hoffner (fr) är utbildad vid École des Beaux-Arts i Nantes, och har bl.a. ställt ut på Ernesto Catena Contemporary Photography i Buenos Aires, Centre for Contemporary Photo i Melbourne och Market Gallery i Glasgow.
Hoffner bor och arbetar i Paris och Châteauroux.