Magnus Wassborg och Liselott Bjurgard: Cryptogong Style

13/4 – 12/5 2007

 

Wassborgs och Bjurgards utställning beskriver ett arbetsflöde under ett års tid. Deras tankar om vardagsmysticism, kollektivt medvetande och social prägling är översatt i Bjurgards måleri och Wassborgs digitalmekaniska klangobjekt. Det centrala i arbetet har varit att låta arbetsprocessen vara det som styr oss. Vi har också intresserat oss för det som är det gemensamma och det allmänmänskliga i att man blir påverkad av ljud och symboler. Vi har arbetat med klockor som används för att beskriva tid likväl som att uppmana till närvaro som vi återfinner i religioner och nyandliga rörelser. Vi har också arbetat med symboler som är anknutna till den orientaliska folkkonsten men som vi under arbetets gång visats sig finnas även i det nordiska kulturarvet. I det materialistiska och det välkända blir objekten till språngbräda för en orientering i okända existentiella rum där man för ett ögonblick tycks vara hemma. Där de psykiska elementen samtidigt blir påträngande så kan de hjälpa oss att i ett tillstånd av närvaro uppmuntra den längtan vi har att uppfatta verklighetens innersta väsen. Carl Gustav Jung utvecklade en teori om existensen av ett kollektivt medvetande. På den omedvetna nivån är enligt Jung alla människor sammanlänkade med universum. De relationerna överskrider rummet, tiden och kausaliteten. Enligt C G Jung är symbolens betydelse medvetandetrancendent d.v.s. det rena transcendenta medvetandet bortom tid och rum, alla varelsers innersta väsen. Det är som markörer för tiden och rummet (här och nu) i den vanliga vardagens rum där vi har arbetat oss iväg från det kända.