Vi på Konstskolan Munka minns vår förlossning.

Vi tänker på minnet som något privat, något kollektivt, något konstruerat.
Vi går mellan de yttre och de inre rummen, känner på pulsen, slukas av svarta hål och tänker på när allt lossnar.
De särade benen, de uteblivna skriken och den livslånga väntan på föryngring.

Utställare: Cornelia Hermansson, Malte Hultgren, Anna Horn, Nan Embäck, Rebecca Larsson, Philip Holmes, Karin Alfredsson, Veronika Danielsson, Linn Franek Andersson, Anders Rosenqvist, Mats Rosvall, Marianne Mjöberg Eriksson, Emma Khanafer

http://www.munkafolkhogskola.se/konst/