Jenny Berg: Attacksimulator, redovisning, information

21/3 – 13/4 2014

Attacksimulator, redovisning, information utgår bland annat från ett pågående projekt i Sibirien, ett experiment med att återskapa ett ekosystem som det fungerade under tidsepoken pleistocen (2588000-11700 år sen), innan människans intåg i området. Växter och djur som påminner om arter från den perioden planteras in i en ny förmänsklig naturpark. Ett annat projekt är också utgångspunkt: en grupp personer har bestämt sig för att släppa sina egon och sin individualitet och bygga en ny värld tillsammans. ”Det är bara att lämna allt”, säger ledaren.

Jenny Bergs arbete rör sig kring maktrelationer, mellanmänskliga och andra. Utställningen är del av en längre process där hon undersöker frågor kring individ och kollektiv, människa, natur, kopplingar och avgränsningar däremellan. Hon utgår från avbildande, som hantverk och som medel att försöka omfatta, förstå eller kontrollera vad som verkar omöjligt att omfatta. Ritningar och modeller leder vidare till försök att bygga natur, att ingå i den eller att ingå i något. Försöken dokumenteras och i redovisningen är misstag och sidospår viktiga delar. Det handlar om hybris, offer, camping, värde, strävan efter tillhörighet, ganska sexiga danssteg, tid och gammeldags rovdjur som inte äter mer än vad de behöver.

I vilket fall som helst var jag ett offer för den diktatoriska ledaren. Eller var jag den som kastade mig handlöst in på eget bevåg och lät mig ledas, eller var det jag som styrde projektet egentligen, hade jag inte planerat det ganska länge?

 

Jenny Berg är utbildad på Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och bor och arbetar i Malmö sedan 2011.