Ingrid Cogne: Restes

20/8 – 18/9 2010

”Restes” Förutsättningar är:
Ett galleri (Skånes konstförening: 3 rum), en veckas process för att skapa och verkställa, en initiativtagare; Ingrid Cogne (koreografisk konstnär) två inbjudna samarbetspartners: Håkan Magnusson (scenograf och kostymdesigner) + Olof Broström (konstnär)

Ingrid Cogne är koreografisk konstnär och arbetar främst med relationen mellan åskådare och process, mellan publik och verk. I hennes verk möts världar av dans, visuell konst och forskning och i detta skapas mötet mellan en åskådare och den kreativa processen av ett verk. Cogne arbetar med platsspecifika verk som bjuder på långt mer än en visuellt berättad upplevelse, de är snarare att förstå som ett Förslag än som en föreställning eller en utställning. Dessa Förslag relateras till de konstnärliga, politiska och sociala sammanhang hon ställs inför.

I denna praktik placerar sig Cogne i ett “mitt-emellan”. Intresserad av vad som konstituerar mötets dynamik vägleds hennes interventioner av dans, bildkonst och vetenskaplig forskning och framförallt vad som finns “mellan” dessa. Denna öppna process problematiserar relationen hos – och skapar en flytande definition av – åskådaren respektive konstnärens subjekt-objekt status.Utställningen Restes på Skånes konstförening är resultat av en veckas processarbete i galleriets tre rum. XX par skor,  XX liter mjöl, XX PETflaskor, XX leksakshästar, XX klappstolar, XX färgade kartonger… har flyttas fram och tillbaka för att skapa nya rum. Kvar står nu rester och spår av denna process. Nya rum invecklade i det gamla, gamla rum invecklade i det nya.

Franskans “Restes” betyder just “rester”. Men i Cognes version förstås dessa till att även inkludera de inskriptioner varje objekt som ryckts ut ur sitt sammanhang, och därmed placerats i ett nytt, bär på. Fragment och spår som i nya konstellationer skänks ny innebörd och samtidigt erinrar eller förtränger sitt förflutna.
I projektet har Cogne biståtts av två samarbets- partners; Håkan Magnusson och Olof Broström. Magnusson är scenograf och kostymör med examen från Dramatiska Institutet i Stockholm 1992. Broström är bildkonstnär med examen från Konstakademin i Umeå 2008.
Ingrid Cogne är född och uppvuxen Frankrike, och är utbildad inom bildkonst, didaktik och motorik samt dansantropologi. Som koreografisk konstnär arbetar hon med projekt där hon skapar serier av konstnärliga förslag. Hon utvecklar också projekt inom ramen av grupper eller samarbeten, eller även som inviterad dramaturg eller artist. Sedan några år tillbaka har Cogne varit bosatt och verksam i Stockholm.