Nanna Nordström och Henning Lundkvist

Utställningen bygger på ett samarbete mellan två mycket olika konstnärskap, där Nordström (som främst arbetar med skulptur) möter Lundkvist (som ofta arbetar med text- och ljudverk). På Skånes Konstförening tar Nordström rummen som utgångspunkt, medan Lundkvist arbetar med väggarna. Detta samarbete strävar inte efter att få de två att mötas i ett tema eller göra en gemensam utsaga, utan vill istället undersöka vad som sker i beröringspunkterna och skillnaderna mellan verken, rummen, och ytorna, vilka betydelser som uppstår i det fysiska mötet mellan två konstnärskap.

 

Nanna Nordström bor och arbetar i Stockholm. I sitt arbete, som befinner sig i gränslandet mellan installation och skulptur, skapar hon en visuell repertoar av material, former och relationer mellan objekt som bär idéer och begrepp som inte kan framställas språkligt. Form blir spåren av en tanke- och associations-process som både är kroppslig och rumslig. På Skånes Konstförening visar hon en serie nya arbeten. Nordström har bland annat medverkat i utställningar på Treignac Projet (Treignac), Bonniers Konsthall (Stockholm), Göteborgsbiennalen (Göteborg), Galleri Nordenhake (Stockholm) och Centre PasquArt (Biel/Bienne).

 

Henning Lundkvist är för tillfället bosatt i Lissabon. Han arbetar ofta med funnet material i ett konstnärskap som spänner över en mängd medier, med text och ljud – ofta i kombination med varandra – som återkommande element. Lundkvists konstnärskap har under en längre tid fokuserat på språk och text, och till utställningen på Skånes Konstföreningen arbetar han med en serie verk som tar sin utgångspunkt i symboler, logotyper och bokstäver – men där dessa abstraherats så att de verkar ha förlorat förmågan att kommunicera. Lundkvist har ställt ut och genomfört performances bland annat på Kunstraum (London), The Green Parrot (Barcelona), Moderna Museet (Malmö/Stockholm), Rollaversion Gallery (London), och Lumiar Cité (Lissabon).