Vi välkomnar alla till guidade visningar av vår nuvarande utställning på Skånes konstförening onsdagen den 27 juni och torsdagen den 28 juni.

Tider för visningarna:
På engelska: Onsdagen den 27 juni, 13.30 och 15.30
På svenska: Torsdagen den 28 juni, 13.30 och 15.30

What takes a hundred years to make? försöker ge en överblick av Skånes konstförening, deras arkiv och möjliga samling, blandad med nostalgiska eller politiska historier från staden, med personliga erfarenheter, och reflekterar över avsaknaden av nyckelhändelser från världshistorien i institutionens berättelser. Utställningen har många lager och en avsikt att använda historien som en förevändning att ställa frågor om samtiden, så som vilka roller och vilket ansvar bär konstinstitutioner idag, vilken roll spelar minne och ”arv” i anknytning till det revolutionärt ”nya” i konstutövande, vilka farhågor finns det i det politiska klimatets förändringar och hur kan en förena social aktivism och konst på ett rättvist och icke-instrumentellt sätt?