Fotografi i Fokus: Fotobiennalen i Skåne 2011
Nadja Bournonville (SE), Andreas Johansson (SE), Mikko Kuorinki (FI), Mårten Lange (SE), Daliborka Obradovic (IN), Shirin Sabahi (IR) John Skoog (SE) och Anna Wignell (SE)

 

4/3 – 3/4 2011

 

Under Fotografi i Fokus: Fotobiennalen i Skåne 2011 presenterar vi en större grupputställning som lyfter fram fotografi i det utvidgade fältet och visar olika former för kamerabaserad konst eller verk med referenser till fotografi. Utställningen, som kommer ta både vårt galleri och stora scenrum i anspråk, visar film, video, installation, objekt, textbaserade verk samt även klassiskt tvådimensionellt fotografi.

 

Fotografiet som media är lika skiftande och oförutsägbart som ögat bakom linsen. Fotografi kan vara att ta in allt eller att fokusera på detaljer. Det kan vara att spränga mediets gränser eller att söka efter dess beståndsdelar. Utställningen på Skånes konstförening fokuserar inte på den objektiva, yttre sanningen utan på minnet, på historien, på möjligheten att skapa nya bilder. Undersökningen av mediet leder konstnären inåt. Sökandet efter bilden blir sökandet efter något djupare, efter barndom, efter minnen, efter tingens essens, efter upplösning.

 

Anna Wignell dekonstruerar vår uppfattning om fotomediet och visar en realtidsinstallation presenterad i pixlar och formationer. Verket ”Sorting” avbildar rummet på ett systematiskt sätt. Sorterade i färgskala skapar pixlarna på skärmen en konkret men samtidigt ogreppbar bild av vår verklighet. Wignell leker med våra tankar om det avbildande fotomediet och abstraherar verkligheten till en mystisk dekonstruktion. I ”Landmark” går Mårten Lange på djupet med sakernas inneboende betydelser. Hans sökande efter deras ”tingslighet” resulterar i detaljerade, närgångna fotografier av till synes vardagliga saker. Det är en undersökning av platsernas och sakernas varande. Med en brottsplatsfotografs nitiska blick fyller Lange de osedda platserna med innehåll.

 

Andreas Johansson bygger i sina modeller och collage upp fiktiva världar. Hans icke-platser är noggrant utmejslade och sammanfogade ur flertalet fotografier. Dessa historielösa platser besitter drömmens magiska möjligheter. Mitt mellan fotografiets avbildande och skapandets frihet finner vi Johanssons världar. Platser så lika vår vardagliga miljö och ändå helt utan koppling till verkligheten att vi tappar fotfästet i dem. I sin collageuppbyggnad flyter John Skoogs bilder in och ut ur varandra och skapar nya mönster. Skoog presenterar alla bilder som togs för lokaltidningen Qvidinge Allehanda på 70-talet. Det finns en absurditet och en intimitet i bilderna och Skoog befäster i dem en relevans och en vikt av det oförstörda. Det är bilder tagna med hjärtat snarare än med ögat. Utanför Qvidinge blir Skoogs bilder komiska kuriositeter. På rätt plats laddas de med minnen, historier och betydelser.

 

Nadja Bournonville skapar i sina fotografier historier. Bournonvilles fotografier är små historier laddade med en absurditet och en omöjlighet. De är en balansakt där konstnären försöker förstå och visualisera sina idéer. Resultatet är små, välformulerade historier fyllda av en absurditet och en befriande overklighet. Även Daliborka Obradovics konstnärskap präglas är av ett samlande av minnen och av tolkningen av dessa. Verken bär spår av tidigare liv. Men trots att Obradovic lägger vikt vid historian, minnet och tiden använder hon inte kameran för att registrera. Istället blir hennes bilder en tolkning av det skedda, en subjektiv upplevelse fångad av en objektiv betraktare.  I ”Present Participle” av Shirin Sabahi visas en värld som inte längre finns. Tre filmer från 30- och 40-talen rullar på skärmen. Filmernas betydelse har skiftat form. Deras värde har förändrats och Sabhais intresse för historien har lyft fram dem att betraktas som nästan frikopplade från den verklighet de en gång återgav. I ett filmiskt limbo rör sig människorna på duken, fast i avbilden.

 

Mikko Kuorinkis texter representerar alla ögonblick han skulle vilja fånga på film eller video, men inte kunnat. Hans ”Vision # 4” är en drömlik beskrivning av ett ögonblick. Det kan vara en händelse på gatan eller en minnesbild. Hans texter beskriver något konstnären själv sett eller erfarit. Kuorinkis texter är fotografier ännu inte tagna.

 

Mer om konstnärerna:

Nadja Bournonville (f.1983) är utbildat på Glasgow School of Art med en BA i fotografi, och studerar nu på Hochschule für Grafik und Buchkunst i Leipzig. Hon har en lång rad separat- och grupputställningar bakom sig, och har visats på ett antal gallerier och museum från Glasgow och Los Angeles till Hasselblad Center i Göteborg. Bournonville bor och arbetar i Berlin.
www.nadjabournonville.se

 

Andreas Johansson (f. 1977) är utbildat på Malmö Konsthögskola varifrån han utexaminerades 2006. Han har ställt ut separat i Stockholm och Köpenhamn, och på grupputställningar på bl.a. Kalmar konstmuseum, Kunstverien Hannover samt fotofestivalen i Arles, Frankrike och är representerad bland annat på Malmö Konstmuseum. Johansson bor och arbetar i Malmö.
www.andreasjohansson.bloggsida.se

 

Mikko Kuorinki (f. 1977) är utbildad vid Konstakademin i Åbo och Universitetet i Helsinki varifrån han utexaminerades 2008. Han har en lång rad separat- och grupputställningar bakom sig, båda nationella och internationella. I höst deltog han i den vandrande grupputställningen The Weather Forcast som bl.a. visades på Pictura i Lund och på Overgaden i Köpenhamn, och han visades nyligen på Skånes konstförening tillsammans med Essi Kausalainen. Kuorinki bor och arbetar i Helsinki.
www.kuorinki.com

 

Mårten Lange (f. 1984) är utbildad vid Fotohögskolan i Göteborg och vid University for the Creative Arts, Farnham, i England. Han har visats på ett stort antal internationella gallerier och museum, bland annat på Flach-Thulin i Stockholm, Fotogalleriet i Oslo och Right Angle Studios i Melbourne, och är representerad i Hasselbladsamlingen. Han har även gett ur flera böcker, bland dem “Anomalies” från 2009. Lange bor och arbetar i London.
www.martenlange.com

 

Daliborka Obradovic (f. 1978) är utbildad på Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts i Paris, och har även studerat filosofi vid Karlstad universitet. Hon har tidigare visat fotografiska verk på ett flertal gallerier i Paris och är för närvarande aktuell i en utställning på Abadi Art Space i New Delhi. Utställningen hos oss är hennes första i Sverige. Obradovic bor och arbetar i New Delhi, Indien.

 

Shirin Sabahi (f. 1984) har studerat design och fotografi på universitet i Teheran innan sina studier på Malmö konsthögskola varifrån hon utexaminerades 2009. Sabahi har visat sina verk internationellt och nationellt, bla på Århus Kunstbygning, Konsthall C, Iran Photo Museum, och på Biennialen i Porto Alegre i Brasilien. Sabahi bor och arbetar i Malmö.
www.shirinsabahi.com

 

John Skoog (f. 1985) har studerat vid Fotohögskolan i Göteborg och avslutar i år sin utbildning vid Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Städelschule i Frankfurt am Main. Skoog har flera utställningar bakom sig, och är under våren bland annat aktuell i grupputställningen Surreale Dinge på Schirn Kunsthalle. Skoog bor och arbetar i Frankfurt am Main.

 

Anna Wignell (f. 1974) är utbildad vid Konsthögskolan Valand och utexaminerades från Kungl. Konsthögskolan 2006. De senaste åren har hon medverkat i ett flertal utställningar nationellt och internationellt; bland dem InterAccess i Toronto, Bonniers Konsthall i Stockholm och Video-Salon 3 Sarajevo, BIH. Wignell tilldelades nyligen Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium. Wignell bor och arbetar i Stockholm och Göteborg.
www.annawignell.com

 

Välkommen på vernissage fredag 4 mars kl 17-21!
Visning av utställningen; torsdag 10/3 kl 15.00 samt lördag 19/3 kl 14.00