Mandhla Ndubiwa: Izifundo Zikababa

13 mars – 10 mai
Artist talk: 14 mars, kl. 15-17

Mandhla Ndubiwa (b. 1997; Bulawayo, Zimbabwe, baserad i Berlin och Köln) sammanför experimentell R&B och soul med visuella projektioner och performance i sin konst. Mandhla har nyligen haft ett residens på Sophiensaele i Berlin och kommer att visa en ny serie verk med performance och installation på Skånes konstförening.

I sitt konstnärskap utforskar Mandhla komplexiteter av förkroppsligande, kärlek och migration genom hennes egen transfeminima och ickebinära blick. I utställningen funderar henne över hennes identitets och migrationsbakgrunds många skärningspunkter och betraktar dem som en slags frigörelse. I utställningen blandas teman kopplade till dans, rörelse, genus, längtan, sex, kärlek och häxkraft i olika media. Mandhla skapar en egen form av visuellt berättande genom paralleller mellan zimbabwisk kultur och hennes egna upplevelser från att ha en kropp.

Som politisk och social aktivist är hon en del av BI*PoC-kollektivet DEMASK som strävar efter att skapa säkrare platser i Köln med omnejd för personer som identifierar sig som queer, trans och BI*PoC. Hon studerar för närvarande design vid högskolan Rhein-Waal i Kleve, Tyskland.

Curator: C. Grace Chang