Utdelning av stipendium ur Ester Almqvists Minnesfond

Torsdagen den 9 december, kl 17,
Lunds konsthall

Ester Almqvists Minnesfond tilldelar 2021 års stipendium till konstnären Thale Vangen.  Hon tilldelas stipendiet för ett konstnärskap lika vackert som det slumpartade mötet mellan en symaskin och ett paraply på ett operationsbord – eller, i Thale Vangens tappning; mellan en jättebläckfisk och en pendlare på Odenplans tunnelbaneperrong eller mellan en elefantsnabel i brons och en barnnäsa på en skolgård i Lund. Med naturvetarens blick på tillvarons mytologiska dimensioner balanserar hon obekymrat mellan obehag och skönhet när tagel perforerar trä och råhud skrynklar sig i elegant veckade volanger.

Förra året, 2020, tilldelades konstnären Ingela Ihrman stipendiet, men på grund av pandemin blev det inte tillfälle att fira detta. Ingela Ihrman tilldelades stipendiet för ett konstnärskap som, med lika delar spratt och skärpa, förmedlar lyriska rapporter från all världens flora och fauna till en mänsklighet på dekis. Ingen organism verkar henne främmande när hon, med den egna kroppen som verktyg, söker släktskap med tarmtång, träsk eller grottget. Med art-överskridande metod, grundad i dans, biologi och simning, redogör hon för fossil-fascination och padd-passion så övertygande att vi, allt medan isarna smälter, uppfriskande nog börjar tvivla på det rättfärdiga i vår placering överst i naturens näringskedja.

Om Ester Almqvists Minnesfond

Ester Dorothea Almqvist (1869–1934) hörde till de konstnärer som banade väg för modernismens genombrott i Sverige. Hennes konst präglades av expressionismens intensiva färgmättnad och ¬¬av en oförvägen linjeföring som i hennes kraftfulla och dynamiskt komponerade dukar, ofta landskap, där motiven genomträngs, ja besjälas, av den måleriska gesten. I hennes vänkrets återfanns flertalet av dåtidens store konstnärer: Tora Vega Holmström, Maja Fjaestad, Maj Bring, Siri Derkert och Vera Nilsson med flera. År 1992 uppmärksammades Ester internationellt då Förenta Nationerna valde hennes målning Sammankomsten (1929) som motiv för ett av sex frimärken i en serie som hyllar Deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Esters målning illustrerar Artikel 20: “Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.” Ester Almqvists Minnesfond instiftades 1965 med syftet att förvalta den förmögenhet som testamenterats av Esters syster, Maria Almqvist (1871–1964). Av fondens årliga avkastning ska stipendier utdelas till en eller flera konstnärer födda eller verksamma i Skåne. Stipendiesumman är på 160 000 kronor år 2021.

Stiftelsens styrelse består av

Max Liljefors (ordförande), professor i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet
Bianca Maria Barmen, konstnär
Linda Fagerström, lektor i konstvetenskap vid Linnéuniversitetet och konstkritiker
Jari Malta, Skånes konstförening
Åsa Nacking, chef för Lunds konsthall

Bild: Thale Vangen, Snabel, Backaskolan (Lund, 2014).