Ester Almqvists stipendiat 2013: Kalle Brolin

År 2013 tilldelas Ester Almqvist-stipendiet Kalle Brolin. Stipendiesumman är på 70 000 kronor.
Stipendieutdelning torsdag den 21 november kl 17.00 på Skånes konstförening

I Skånes konstförening foajé visar Kalle Brolin en förkortad version av sitt verk “In the Pub Where I Was Born”, som har sin bakgrund i den brittiska konservativa regeringens långa krig mot landets fackföreningar, som inleddes på åttiotalet och avslutades med den två år långa hamnarbetarstrejken i Liverpool 1995-98. Regeringens strategi för att besegra facken, den så kallade Ridley-planen, besvarades av hamnarbetarna med att dels söka stöd från sociala rörelser och organisationer utanför facken, dels från hamnarbetare i andra länder. Dessa motstrategier brukar nämnas som ett tidigt exempel på s k social movement unionism, och låg till grund för en framväxande internationell fackförening för hamnarbetare, IDC – International Dockworkers Council.

Styrelsens motivering är att Kalle Brolin i sitt konstnärskap med originalitet och drivenhet artikulerar samtidens viktiga frågor på sätt som överbryggar klyftan mellan det globala och det lokala och som når utanför en traditionell konstvärld. Hans projekt präglas av stor generositet gentemot kolleger såväl som publik, och förenar konstnärlig fingertoppskänsla och nyansrikedom med okonventionella och komplexa uttrycksformer. Därigenom skapar Kalle Brolin nya och överraskande genomlysningar av vår tids frågor om demokrati, rättvisa och engagemang.

Ester Almqvists minnesfond:

Max Liljefors (ordförande), Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet
Åsa Nacking, Lunds konsthall
Dan Jönsson, konstkritiker
Astrid Göransson, konstnär
Aron Sandberg Falk, Skånes konstförening