Essi Kausalainen och Mikko Kuorinki: Tender Nerves

 

21/1 – 20/2 2011
Live performance fredag 21/1 kl 20 och söndag 23/1 13-16

 

Skånes konstförening inleder utställningsåret 2011 med att visa det finska paret Essi Kausalainen och Mikko Kuorinki. Deras utställning Tender Nerves består av videoverk, installationer, teckningar, fotografier och performances. Genom dessa olika media följer konstnärerna den existentiella erfarenheten. Utställningen är full av levandets rörelser; rörelsen skapad av vårt nervsystem, andningen, cirkulationen – rörelsen av att vara en levande varelse.

I sitt utövande utforskar Kuorinki och Kausalainen varandet: vad betyder det att vara en levande varelse i denna värld full av andra levande varelser? Kausalainen närmar sig dessa teman genom den fysiska erfarenheten, genom kroppen, medan Kuorinki är mer intresserad av språket och de koncept vi använder oss av för att kommunicera våra erfarenheter.

Kuorinki arbetar med ett minimalistiskt, högst personligt uttryck. Han är intresserad av de olika sätt varpå vi konstruerar och förstår vår egen existens. I sitt konstnärskap skapar han bilder och situationer vilka återskapar verkligheten på ett ibland obehagligt, ibland magiskt, vis. Genom att byta ut enstaka fenomen bildar Kuorinkis verk specifika observationer av världen omkring oss och vår egen varelse.

Kausalainen är intresserad av de levande tingen, i växter och kroppar – de olika formerna av varande. Hon utforskar rörelsen av liv i dessa varelser mellan dem. I videoinstallationen Wind Suite uppträder hon tillsammans med vind och i sin liveperformance med kål och rosenvatten, och varsamt manifesterar Kausalainen vikten av en respektfull dialog mellan allt levande.

Mikko Kuorinki är född 1977 och är utbildad vid Konstakademin i Åbo och Universitetet i Helsingfors varifrån han utexaminerades 2008. Han har en lång rad separat- och grupputställningar bakom sig, båda nationella och internationella och deltog nyligen i den vandrande grupp- utställningen The Weather Forcast som bl.a. visades på Pictura i Lund och på Overgaden i Köpenhamn.

 

Essi Kausalainen är född 1979 och är utbildad inom teori- och performancekonst vid Konstakademin i Åbo och Teaterhögskolan i Helsingfors varifrån hon utexaminerades 2007. Hon har en lång rad uppträden, separat- och grupputställningar bakom sig, bl.a. på Grimmuseum i Berlin och vid performancefestivaler i Brasilien och Kina.

 

Utställningen hos oss är Kuorinki och Kausalainens första tillsammans.

www.kuorinki.com
www.essikausalainen.com