Region Skånes Kulturpalett är ett verksamhetspris som för 2023 har fokus på Konstnärligt skapande, ett av fem utvecklingsområden i Regional kulturplan för Skåne 2021–2024. Prissumman är 100 000 kronor. Vilken verksamhet som får priset offentliggörs den 1 december.

Region Skåne vill premiera inkluderande verksamheter som förbättrar villkor för konstnärligt skapande – och som skapar förutsättningar för att fler ska kunna vara delaktiga i kulturlivet – som utövare, upphovspersoner, deltagare och konstnärer.

Totalt 25 kulturverksamheter har nominerats till årets Kulturpalett. Region Skånes kulturnämnd har efter en urvalsprocess valt ut tre: Black Archives Sweden, Kulturcentrum Skåne och Skånes konstförening. Läs mer om Kulturpaletten och en intervju med Skånes konstförenings verksamhetsledare här: Skånes konstförening tror på synergier mellan konstformer