Sara Wallgren: Micromégas part II

 

28/9 – 20/10 2013

 

Sara Wallgren förundras av dold information och svårtydda mönster, av tidsbegrepp och synestetiska upplevelser. Ingen plats är mer fylld av dessa än den yttre rymden. Under sommaren pågår ett samarbete med Onsala Rymdobservatorium som kommer att hämta och spela in radioinformation från Jupiter.

Information från himlakroppar existerar som både ljud och bild samtidigt, eller ingetdera. Elektriska impulser ifrån Jupiter når radioteleskopet i Onsala med en timmas fördröjning och översätts till antingen ljud eller bild för att kunna tolkas. Med teckning och ljud blir datan från Jupiter utgångspunkten för Wallgrens utställning med titeln Micromégas.

http://www.sarawallgren.com