Roland Persson: Friendly Fire

9/4 – 8/5 2010

 

Rolans Perssons konstnärskap kännetecknas av ett pendlande mellan en omsorgsfull poesi och köttig brutalitet. Spänningen mellan verklighet och surrealism, såväl som humor och allvar ges uttryck i hans verk.
I bottnen för Persson konstnärskap ligger en facination för naturen och en alldeles säregen blick för- och kärlek till det förbisedda och fula, det missförstådda och det oönskade. Hans starkt poetiska och samtidigt ofta groteskt brutala skulpturer och installationer visar natur och artefakter i form av ruttnande blommor, jättelika svampar, vinddrivna buskar, fjärilar och skalbaggar.
Verken, ofta monumentala till formen, är gjutna i brons, bly, aluminium eller silikon. Avgjutningarna är direkta fysiska avtryck och genom detta blir verken inte bara föremål för en symbolsk tolkning utan även för en identifikationsprocess, där tolkningen handlar om igenkännande när objekten visar sig i spökform med en ny slags hud.
I Roland Perssons utställning blandas utsatthet och ömhet, brutalitet och ödmjukhet. Användandet av naturen är ständigt återkommande för att förklara och utforska mänskliga tillkortakommanden och psykiska tillstånd.
Utställningens titel Friendly Fire är ett militärt begrepp för att av misstag beskjuta sina egna. I begreppet vilar ofta skuld och felberäkning. Installationerna är av våldsam karaktär men fulla av små infall av medkänsla eller vändningar. Liksom i friendly fire-begreppet finns det i Perssons verk en vändning som osäkrar och därmed öppnar för en annan förståelse.
Roland Persson, född 1963 i Hudiksvall är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå 1987-1993 samt på Arkitekturskolan och Kungliga konsthögskolan 1999. Han har en lång rad nationella och internationella separat- och grupputställningar bakom sig, bland annat vid Uppsala konstmuseum, Virserums konsthall, Bildmuseet i Umeå,  Art Museum of Chiang Mai, Thailand och El baselisco i Buenos Aires. Han har gjort ett stort antal offentliga utsmyckningar. Roland Persson bor och arbetar på Värmdö.
www.rolandpersson.se