Petter Ballo och Julia Peirone

28/9 – 20/10 2007

Petter Ballo är en norsk konstnär som arbetar med glappet mellan teatern, filmen och konstscenen, där livets teater flyter in i fiktionens rum. En vardag i konst/film/reality. En vandring i ett liv utan slut, där händelserna han möter vävs in och ombildas till en sprakande, annorlunda kärleksförklaring till/för livet. Då oftast med en blandning av tragikomik och allvar . Mer som beskrivningen av ett tillstånd innan magikern plockar fram sin kanin ur hatten, och det är något annat vi får se. Det är oftast med små förskjuvningar som han tvistar och vänder på vår verklighet, likt en vandring i en dagdröm. Ur hans omgivningen och närvaro i möten med människor, arbetssituationer och platser skapar Petter Ballo sina historier.

På Skånes konstförening visar Petter Ballo ett nyproducerat verk, Med en scenografisk film installation där han tar en del av platsen i besittning, med hjälp av sina olika scenografiska och konstnärliga uttryck.

Julia Peirone: När hon arbetar med fotografi tar hon ofta bort eller lägger till något. Det kan vara en flicka i vit silhuett eller en bakgrund som är lämnad tom. Genom att klippa, måla och sätta samman, fram och tillbaka, slutar processen med många skisser. Undan för undan återskapar Julia Peirone, förstör och rekonstruerar. Motiven är tagna från det verkliga livet men arrangeras om i datorn. Nya konstellationer där bortklippta människor blir skådespelare i ett teaterstycke. I detaljer, gester och rörelser letar hon efter ingångar till nya scener.

En viktig del av hennes arbete är även det osynliga som behärskar en stark position i sin bekräftelse av det synliga. Genom att skapa en synlig realitet, där Julia Peirone letar efter sin egen sanning, försöker hon hitta pendlingen mellan det uttalade och det outtalade.