Jonas Falke, denna vår tids konstmecenat och smakriktare, har tömt sina gömmor och presenterar stolt konstutställningen PARASIT – Min upplevelse! Min värld! Min förståelse!

5:e december 1900 – 2100

 

PARASIT är en experimentell performance av Robert Bolin och en live-respons på utställningen The Construction and Fluctuation of the Artifice and the Real av Bjarni Tor Petursson, Søren Aagaard och Maiken Stene.

 

Robert Bolin är från Göteborg, utbildad skådespelare och håller just nu på med sin master vid Malmös Teaterhögskola, parallellt med studier till psykolog vid Göteborgs Universitet.