Om objekt, verklighet och feminism
Samtal med Frida Hållander & Åsa Norman


13:30-15:00

1975 ägde utställningen Verkligheten sätter spår* rum. Det var en utställning formulerad av en grupp textilkonstnärer som ville göra politik; gruppen var en del av andra vågens kvinnorörelse. Konsthantverkets medieringsformer utgörs i utställningen av praktiker så som: vävnader, broderier och skrivande. Gruppen ville berätta en berättelse om ett samhälle med stora skillnader mellan klass och kön; där ”Kvinnofrågan är i huvudsak en klassfråga”. Samtalet vill diskutera feminismens rörelse genom konsthantverks olika medieringar, då som nu, där utställningen Verkligheten sätter spår sätts i relation till DNKs utställning Keep in touch. Dagen inleds med en presentation av Hållander & Norman.

Frida Hållander
Konsthantverkare och doktorand på Konstfack i anslutning till Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet inom konstnärlig forskning.

Åsa Norman
Textilkonstnär, utbildad vid HDK Steneby och Konstfack. Grundare och en av sex medlemmar av den feministiska konst och konsthantverksgruppen Den nya kvinnogruppen – DNK.

Tidigare har Hållander och Norman arbetat tillsammans med projektet Öxabäck IF – utan er ingen morgondag, 2016 och skrivit en debattartikel om Liljevalchs utställning Utopian bodies.

* Utställningen Verkligheten sätter spår på Röhsska museet i Göteborg 1975. Med 7 textilkonstnärer: Elsa Agelii, Inga Björstedt, Aja Eriksson, Sandra Ikse Bergman, Bibi Lovell, Gunwor Nordström och Ingalill Sjöblom.