Nazgol Ansarinia: Patterns

 

22/2 – 15/3 2008

 

På Skånes Konstförening har installeras en utställning med ursprung långt ifrån Skåne.

 

Nazgol Ansarinia är född 1979 och uppvuxen i Teheran, Iran. Hon tillhör en generation iranier uppvuxna i en unik situation av politiskt och socialt tumult. 17 gammal lämnade hon Teheran för att studera grafisk design och senare bildkonst i London. Ansarinia’s senaste verk baseras på hennes erfarenheter av att ha återvänt till Iran tillsammans med hennes intresse för teori och användandet av olika nya medier. Hon har skapat konst som tar inspiration från vardagsföremål, händelser och erfarenheter och deras förhållande till en större sociopolitisk kontext. Ansarinia skapar på detta sätt arbeten som är en slags förstärkning av det vardagligt banala.

 

Utställningen presenterar två serier av Ansarinia’s senaste arbeten,”Patterns” och “The NS Book”. Verken tar båda upp den komplicerade sociala tillvaron i ett land som Iran. Serien ”Patterns” är ett sökande efter att skapa en bild som omspänner olika men ändå sammanbundna fragment av vardagsliv i konstnärens hemland. Ansarinia utgår från ett ganska förbisett föremål ”den persiska mattan” och hon använder dess virrvarr, komplexitet och symboliska värden till att skapa nya mönster. I “The NS Book” undersöker konstnären det speciella språk som USA utvecklat och använder sig av för att diskutera ”kriget mot terrorism” samt relaterande ämnen, där samlingen av ord spelar en roll i att skapa nya sociala mönster som de berörda utsetts för. Nazgol Ansarinia bor och arbetar sedan fyra år tillbaka igen i Teheran.