Museer, saker, bilder och design

Söndag den 11 september kl 13-17
Vi serverar kaffe och bullar

Museet för glömska bjuder in till en eftermiddag med samtal med forskare på Skånes konstförening i Malmö i samband med utställningen Fakta talar inte för sig själv  – Samtida konst om migration och gränspolitik.

Deltagare:

”Migranten som subjekt och objekt i modern och samtida konst”
Axel Andersson, konsthistoriker och kritiker.
Om bilden av migranten i förmodern, modern och samtida konst.

”Migrants and Things: Being and Belonging”
Maja Frykman, professor i etnologi, Malmö högskola.
Om ett forskningsprojekt som ser på migranters materiella praktiker, betydelsen av ting, saker, de bär med sig, förlorar, skickar och samlar. (På engelska)

”Museet och migration”
Christina Johansson, Universitetslektor i etnicitet vid Malmö högskola.
Om hur museer som av tradition har en stark koppling till det nationella, regionala och lokala hanterar utmaningen att representera migration och kulturell mångfald.

”How to See the Borders”
Mahmoud Keshavarz, Fil Dr i interaktionsdesign, Malmö högskola.
Om hur gränser producerar vissa sätt att se, som i sin tur ramar in hur vi betraktar rörelsen av människor och saker. Och hur vi kan utmana detta seende. (På engelska)

Moderator: Erik Berggren

Museet för glömska i samarbete med Skånes konstförening.