Magali Cunico: I thought you were a star but it turned out you were a fire, burning like a hole in the night / part II

13/3 – 12/4 2015

Inför utställningen på Skånes konstförening utgår Magali Cunico utifrån specifika händelser under och efter Andra världskriget då den europeiska konsten utsattes för maktmissbruk, förstörelse och systematisk plundring. Än idag saknas det tiotusentals konstverk, vilket bland annat har lett till en infekterad kulturkonflikt mellan USA och Ryssland. Cunico planerar en större platsspecifik installation i Scenrummetdär dessa händelser liksom de försvunna konstverken kommer att utgöra installationens grund. Cunico kommer blanda rekvisita och måleri till denna utställning.

Genom att låta såväl historien, och konsthistorien, eka in i samtiden vill Magali Cunico ställa frågor kring konstens roll idag, i ett alltmer bildfixerat informationssamhälle, om konstinstitutionernas och utställningarnas beroende, eller icke beroende, av samhällsdebatten och styrande politiska ideologier.

Curator: Anna Norberg.