Julian Stalbohm: Teufelsdutzend

15/4 – 15/5 2011
artist-talk onsdagen den 27/4 kl 18.00

I utställningen Teufeldsdutzend (djävulsdussin eller tretton) tar Julian Stalbohm fasta på välkända symboler och former för att gå till botten med deras betydelse och funktion.

Han betraktar riten kring blomsterbuketten. Går så långt tillbaka som till antiken och de uppsatta ämbetsmännens “fasces” (kvistbuketter med en yxa i), en maktsymbol tillika statusmarkör. Stalbohm betraktar den enligt honom komiska ritualen att överlämna blommor till en konstnär på dennas vernissage. Är det för att fira konstverkets födelse? Eller är det en bekräftelse på konstnärens status?

Julian Stalbohm vrider och väder på detaljer. Hans buketter, där blomknopparna skurits bort för att efterlikna fasces, går från symbol till dekoration. Den historiska innebörden tänjs ut och de transformeras till något närvarande.

Tidigare i år kunde Stalbohm ses på Lunds konsthalls utställning Escape. Utställningen i Skånes konstförenings galleri är hans första separatutställning i Malmö efter avslutade studier.