Henrik Lund Jørgensen: Friends he lost at sea

Isn’t it rather, all things considered, that I remain suspended on this question, whose answer I tirelessly seek in the others face: what am I worth?  (Balzac)

Undantagstillstånd består av förskjutningar i ett tillstånd i den demokratiska processen där rådande lagar och regler inte längre är applicerbara. I detta tillstånd av förskjutning befinner vi oss när vi ser verken i den danske konstnären Henrik Lund Jørgensens utställning Friends He Lost at Sea. Lund Jørgensen lånar motiv och komposition från Skagenmålaren Michael Anchers välkända verk Vil han klare pynten (1879) och Mandskabet reddet (1894). Scenen är det samma som förlagans, den dramatiska danska västkusten, men karaktärerna är nya. I stället för fiskargubbarna har i Lund Jørgensens verk båtflyktingar intagit deras platser och måleriet har bytts ut mot video och fotografi.

Vid upprepade tillfällen har konstnären besökt området kring Hanstholm på Jylland där ett flyktingläger ligger sida vid sida med hundratals kvarlämnade bunkrar från andra världskriget. Utifrån erfarenheten av dessa besök har konstnären iscensatt de klassiska kompositionerna och skapat en politisk psykologisk fabel som består av myter med teman som nationalitet, tillhörighet och ras.

Lund Jørgensen arbetar med video, fotografi och installation och bygger en karaktär som är lika tydlig som undflyende i sin personlighet. En individ som både är historisk och samtida. En karaktär som lämnar spår men som vet att den enda sanna berättelsen är den som minnet bär, för det vi skriver ner och lämnar efter oss är alltid en konstruktion skapad för att läsas och ses av andra.

Henrik Lund Jørgensen (född 1975 i Danmark) bor och arbetar i Malmö. Han är utbildad bl.a. på Konsthögskolan i Malmö. Lund Jørgensen har under de senaste åren deltagit i utställningar och videovisningar, till exempel Truth or Dare, Århus Kunstbygning, Danmark, Tangential Documentaries, Kiasma, Helsingfors samt med soloutställningen The Disappearance And Return Of A Beloved på Galleri 54 i Göteborg. Lund Jørgensen ingår även i Northwave, Lorella Scaccos antologi över nordisk videokonst.

www.henriklundjorgensen.com