Flora and Friends
Jeanette Land Schou, Åsa Sonjasdottir, Tomas Gilljam, Finn Larsen, Tal R

 

Oavsett om trädgården varit idealistiskt eller praktiskt inrättad, om den är en tillflyktsort eller livsnödvändig, stor eller liten, så har trädgården varit en plats där man kan förena sig med naturen. Ett rum utifrån vilket man kan förhålla sig till den stora världen. Ett mikrokosmos från vilket man kan begripa livets stora skeende.
Med införandet av nya odlingsmetoder, genmanipulation och främmande arter i en jord som redan utnyttjas till bristningsgränsen är det tid att vi tar tag i våra invanda fördomar och lyfter blicken för att se vad som sker utanför häcken.
Finn Larsen visar den Grönländska trädgårdskonstens mångfald. I hans fotoserie “Tamaviaartumik” (Passion) vänder han på de flestas föreställningar om Grönland. Åsa Sonjasdottir presenterar det kollektiva projeket ”The Prinzessinnengarten Potato Breeding Project” där försöker man förädla till en ny sort anpassad för det specifika klimatet i Berlin/Brandenburg regionen i Tyskland. Tomas Gilljams bildserie Perceptions synliggör den mur av formklippta häckar som låser oss inne i ett konformt småborgerligt helvete, ”das Unheimliche”. Jeanette Land Schous fotoserie Memento visar en samling växter och småting som tillsammans utgör en minnesbank från barndomens trädgård. Fotoboken Brunemark av Tal R är ett paradis som här presenteras i en subjektiv upplevelseform. I utställningen har boken sidor bretts ut så den kan intas som en enhet.
Flora and Friends är kurerad av bildkonstnären och fotografen Jeanette Land Schou.