Nature alone held his fancy.

And its light is blinding blue,
which is shot like an arrow across a dark night.

But museum specimens have been shown
to accurately represent the coloration of wild birds.

Beside, color helps each age to bring its own unique light,
hitting the photocell and forming otherworldly sounds,
filling the particular feeling for space.

While space is controlled by an invisible director,
who was given stability by the commanding frame.

Nevertheless, it is a land without shadows and sin,
separated from them by rollicking ocean.

Only birds can reach its terrain.

Elisabeth Kihlström är född 1988 i Sverige och verksam i Wien. Hon tar en magisterexamen vid Konstakademin Wien under 2015. Hennes senaste soloutställningar är Dust Gallery, Umeå (2012) och (o)väsen vid Stora Hyttnäs Museum, Sundborn (2011). Hon deltog nyligen i utställningen Composition as explanation vid Schneideri samt Preserve and Serve vid Friday Exit (båda i Wien, 2013), där hon också presenterade performance verk.

Yuki Higashino är född 1984 i Japan och verksam i Wien. Han examinerades från Städelschule, Frankfurt 2010. Hans senaste soloutställningar är Reisewolf vid Past Vyner Street, London (2013), Yuki Higashino Reads Aldo Rossi Again vid Lokaal 01, Antwerpen, (2012) samt You can’t be an artist if you are afraid of getting dirty (intro) vid Centre Clark, Montreal (2011). Hans texter har publicerats i tidningar så som Texte zur Kunst, Camera Austria och springerin.

Kihlström och Higashino’s samarbete innefattar soloutställningar vid Platform sarai, Frankfurt (2013) och Mount Analogue, Stockholm (2014, kommande) samt kuratoriska projekt så som To take a landscape from vid Neue Galerie, Innsbruck (2014, kommande). De har spelat in och genomfört konserter som Every Sunday sen 2012.