Caroline Bayer

 

24/10 – 15/11 2008

 

Caroline Bayer ska precis avsluta sina studier vid konstakademien i Münster. Hon är sedan tidigare utbildad och examinerad från Konstakademien i Maastricht, Nederländerna.

Hennes arbete är inspirerat av stadsarkitektur och urbana miljöer som hon tecknar och sedan reducerar till endast några få linjer. Teckningarna ligger sedan till grund för de stora väggbilder som i sin tur korresponderar med de rum som verken är uppförda i. Dessa väggbilder görs med hjälp av svart tejp och folie.

Den här utställningen vid Skånes Konstförening är ett samarbete med Unten Drunter och är hennes första soloutställning i Sverige.
Caroline Bayer bor och arbetar för närvarande i Münster.

 

Caroline Bayer sensitively deals with the space for which and in which she is working. Its specific conditions always constitute the initial point of her wall works. She senses its atmosphere, the mood that exists between the walls, and she responds by an abstract architectural image which can always be a counter-image; a sensitive “inventory” as well as a sometimes ironic comment.
Hans-Jürgen Schwalm, Kunsthalle Recklinghausen