Arturas Raila och Mathias Kristersson: Nothing is possible to describe with language. It’s without it it’s impossible

26/1 – 17/2 2007

 

Utställningen Nothing is possible to describe with language. It’s without it it’s impossible tar sin utgångspunkt i språkets uppbyggnad och funktion. De två konstnärerna Mathias Kristersson och Arturas Raila arbetar med språkets funktion som betydelsebärare; Kristersson med språket som kommunikationsform och Raila framförallt med språkets roll för historieskrivningen. Utställningens titel är lånad från ett verk av Kristersson och reflekterar över den tvetydighet språket ofta innebär. Vi klarar oss inte utan det, men kan aldrig riktigt få fram det vi menar. Hur beskriver vi det obeskrivbara?

 

Arturas Raila är född 1962. Han bor och arbetar i Vilnius. Raila är också aktuell i utställningen Det möjligas konst på Lunds konsthall.

 

Mathias Kristersson är född 1979. Han bor och arbetar i Malmö och är utbildad på Konsthögskolan i Malmö och UIC i Chicago.