Konstnärssamtal: Tråkiga Landskap

Onsdagen den 20:e maj kl. 19-21

Den fysiska omgivningen har för människor alltid haft en psykisk innebörd – en innehållsmässig sida säger skulptören Willy Ørskov, där han pekar på stadens baksida, ofta förbisedda områden som en öppning för en grundläggande förståelse av våra samtida urbana landskap. Vad ser vi i dessa? Vad är en vag terräng? Vad gör det banala intressant och hur bestämmer ekonomi över vårt landskap?

Utställningens fyra fotografer, Christina Capetillo, Jeanette Land Schou, Finn Larsen och John S. Webb kommer under kvällen att berätta om sin fotografiska blick på de så kallade tråkiga landskapen. Moderator för samtalet är Per Brunskog, curator och kritiker verksam i Köpenhamn.
Samtalet kommer att hållas på danska och svenska.

Arrangemanget stöds av Centrum för Fotografi (CFF).
http://www.centrumforfotografi.com/

Bild: Christina Capetillo.