EvaMarie Lindahl tilldelas 2019 års konstnärsstipendium av Ester Almqvists minnesfond. Stipendiesumman är på 100 000 kronor.
Utdelningsceremonin äger rum på Lunds konsthall den 10 oktober 2019, kl. 17.30

Juryns motivering

EvaMarie Lindahl får stipendiet för sitt konstnärskap som med elegans balanserar handens skicklighet och möda med tankens reflekterande kraft och abstrakta föreställningsförmåga. Med kolsvärtade fingrar och ogrumlad blick tar hon sig an konst- och världshistoriens komplexa relationer, för att bättre förstå vad som hände, hur och varför – och visar hur tecknandet är ett lysande redskap i den kognitiva process som hjälper oss begripa tillvaron.

Om Ester Almqvists Minnesfond

Ester Dorothea Almqvist (1869–1934) hörde till de konstnärer som banade väg för modernismens genombrott i Sverige.  Hennes konst präglades av expressionismens intensiva färgmättnad och ­­av en oförvägen linjeföring som i hennes kraftfulla och dynamiskt komponerade dukar, ofta landskap, där motiven genomträngs, ja besjälas, av den måleriska gesten.  I hennes vänkrets återfanns flertalet av dåtidens store konstnärer: Tora Vega Holmström, Maja Fjaestad, Maj Bring, Siri Derkert och Vera Nilsson med flera.

År 1992 uppmärksammades Ester internationellt då Förenta Nationerna valde hennes målning Sammankomsten (1929) som motiv för ett av sex frimärken i en serie som hyllar Deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Esters målning illustrerar Artikel 20: “Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.”

Ester Almqvists Minnesfond instiftades 1965 med syftet att förvalta den förmögenhet som testamenterats av Esters syster, Maria Almqvist (1871–1964). Av fondens årliga avkastning ska stipendier utdelas till en eller flera konstnärer födda eller verksamma i Skåne.

Stiftelsens styrelse består av

Max Liljefors (ordförande), Professor i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet.
Åsa Nacking, chef för Lunds konsthall
Linda Fagerström, konstkritiker 
Bianca Maria Barmen, konstnär
Janneke Schoene, Skånes konstförening