De Service Garage: Derivation

20/8 – 18/9 2010

 

De Service Garage är en vision förverkligad.

2007 slogs portarna upp till 475 m2 utställningsyta,  tolv ateljéer för nyligen utexaminerade konstnärer samt en gästateljé. Med 300 besökare till varje vernissage och åtta utställningar per år är De Service Garage en av Amsterdams viktigaste kulturella plattformar.

De Service Garage är mer än en plats – det är ett initiativ av konstnärer för konstnärer, för att sätta sina egna regler. För att genomföra projekt och samarbeten. För maximal konstnärlig frihet.

När de lämnar sina lokaler nu i september lever visionen och De Service Garage vidare i mobil form.

På Scenen för live- och crossoverkonst ställer tio av De Service Garages medlemmar ut sina verk;

Frank Ammerlaan, Benjamin Roth, Linda Nieuwstad, Charlott Markus, Martha Hjorth Jessen, Fraser Stewart, Zoro Feigl, Daniel Hofstede, Michiel Schuurman och Arik Visser.

Utställningen är sammanställd av Charlott Markus och Aron S. Falk

 

De Service Garage opened their doors in December 2007. The exhibition space is 475 m2, there are 12 studios where recently graduated artists work, 1 studio for an artist in residence and on top of that a great roof of 1000 m2.

www.deservicegarage.nl