Christian Falsnaes: There and Back

 

24/9 – 23/10 2010

 

Äventyret kallar. En vis mästare. Magiska vapen. Okänt land. Vänner och fiender. Segra. Finn skatten. Vinn prinsessan. Återuppstå.

 

Christian Falsnaes gör upp med hur hjältemyten påverkar vår tolkning av berättelser, maskulin identitet och historia. I sin performance med referenser till datorspel och grekisk mytologi genomför Christian Falsnaes och publiken tillsammans en rad självpåtagna utmaningar.

 

I There and Back blir scenen en studio, komplett med kulisser och kamerateam för inspelningen av en skruvad TV-show. Publiken leds av Hjältens (Christian Falsnaes) på en resa genom alltmer långsökta scener där de tilldelas olika uppgifter och tillsammans genomför inspelningen. Den färdiga inspelningen visas sedan i utställningen med de kvarlämnade kulisserna.

 

Christian  Falsnaes är född 1980 i Danmark och utbildat på filosofiska fakulteten på Köpenhamns Universitet och på konstakademin i Wien var han utexaminerades 2009. Han har en lång rad utställningar och performance uppträdanden bakom sig båda i Danmark och internationellt. Falsnaes är bosatt i Wien, men är verksam i hela Europa.

 

Utställningen är genomförd med stöd från Statens Kunstråds Billedkunstudvalg och bm:ukk.
Producent från Skånes konstförening: Aron Sandberg Falk.