Carousell

6/11 – 13/12
Vernissage 6/11 – 18.00 – 21.00
Konstnärerna presenterar utställningen 19.30

Carousell är ett kollektivt, undersökande projekt i skärningspunkten mellan konst och film. Ett projekt där fyra videokonstnärer utbyter videomaterial med varandra i en cirkulär rörelse. Tanken är att på samma gång avstå och tillgodogöra sig upphovsmannaskap samt att hitta och utveckla en metod för att närma sig frågor om:

konstnärlig äganderätt
konstnärens integritet i relation till publikens förväntningar
kreativitet och innehåll

Under utställningsperioden kommer Skånes konstförening att förvandlas till en konstbiograf med en visningsform som utvecklats speciellt med hänsyn till rummets kvalitéer och egenskaper.

 

Carousells projektet har tidigare ställts ut på Rum46 i Århus, Nässjö Konsthall och Ateljé Nord i Oslo. Materialet i Carousell omarbetas inför varje utställning och utvecklas till olika visningsformer.
http://www.carousell.org/index.html

Curator: Thore Soneson.