Caroline Mårtenssons arbete kretsar kring vårt naturromantiska förhållningssätt till odling och växtlighet. Detta har kommit att innefatta hur det skildrats i media, men också som en spegling av samtida konsumtionssamhälle. Avsikten har varit att rubba föreställningar om originalitet, hantverksmässighet och kvalitet men också att illustrera hur natur är industriella produkter vars kulturella värde sammanfaller med dess ekonomiska.

 

Caroline Mårtensson är född 1977 och bosatt och verksam i Lund. Hon har en M.F.A från Konsthögskolan i Malmö.
carolinemartensson.se