Ana Bezelga: Impromptu

 

28/8 – 19/9 2009

 

Skånes Konstförening har glädjen att starta höstens säsong med utställningen Impromptu av den portugisisktfödda konstnären Ana Bezelga.
Fotografier möter oss. Den blå tonen skrämmer oss. Det börjar här, som vore det en film. En skugga som kanske sammanfattas av ryggar. Bortvända ansikten, ansikten av ett dunkel. Men vi vet inte detta, ännu.
Konstnärskap kännetecknas alltid av sin materialitet. Även när dessa är av flyktig natur. Ytterst är det nog ändå ganska enkelt, det vill säga frågan om vad det är vi har framför oss? Denna fråga aktualiseras ytterligare med Bezelgas utställning, då vi här ställs inför ett rums likaledes konservativa som självreflekterande väsen. En kvinnas upplevelse. Hennes eget panopticon. Vårt torn blir hennes. Knappt identifierbart. Då det är en smärtsam upplevelse att tala med sig själv.
Mine own image advanced to meet me,
Edgar A. Poe
Små saker döljs i varandra, därtill övervakning. En lek utspelas, tar form med referenser till sådana som Boris Vian eller en Jorge Luis Borges, författare av den undflyende, i dubbel bemärkelse, känslans berättande. Den finns ju där, pockande, men är alltid på väg bort.
”From now on things are going to be better”  En messiansk förvissning, som vore den ristad i en spegel. Några ords trygghet, upprepas, och försvinner bort. Trots att de befinner sig alldeles nära. Men innan dess inträffar något, Bezelga berättar om detta, för oss alla essentiella, något. Stillbild men musik.”
– Sebastian Saar
Ana Bezelga är född 1979 i Lissabon, Portugal. Hon har sin utbildats vid The National Academy of Cinema och MAUMAUS – School of Visual Arts i Portugal och utexaminerades från Malmö Konsthögskola tidigare i år. Hon har ett flertal separat- och grupputställningar bakom sig, bland annat vid Koh i Noor, Köpenhamn, Arte Contempo Gallery, Lissabon, La Casa Encendida, Madrid, Aten Video Art Festival, Aten, Azad Art Gallery, Teheran och Goethe Institut Lissabon, Lissabon. I vår mottog hon Eva och Hugo Bergmans Minnesfonds stipendium och Edstrandska Stiftelsens Stipendium. Ana Bezelga bor och arbetar i Malmö.
www.anabezelga.info