Aleksandra Kucharska: Som om du fanns + Utan titel (video)

27/5 – 23/6 2011

 

Separatutställning av den Malmöbaserade konstnären Aleksandra Kucharska i föreningens gallerirum.

Kucharskas konstnärskap kännetecknas av frågor kring längtan och existens, tillhörighet och utanförskap. I sina verk undersöker hon vad som formar och definierar en människas identitet och vad som gör en plats till ett hem. Utgångspunkten ligger ofta på förnimmelser och minnesbilder ur hennes eget liv, men i sina verk skapar Kucharska nya berättelser av allmängiltig karaktär som ledsagar oss fram till de mest existentiella frågor.

 

Så här skriver Amanda Nordgren om utställningen:

 

Att kliva in i utställningen ”Som om du fanns” är som att komma in i en foajé på ett höghuskomplex där de boendes postfack radar upp sig. Varje litet fack representerar en box i byggnaden som huserar en människa. På varje postfack finns ett nummer tillhörande individer i denna koloni på höjden, och systematiskt avslöjar numren vilken box som tillhör vem.
I sitt konstnärskap undersöker Aleksandra Kucharska vad det är som gör en plats till ett hem, och vad det är som får oss att känna oss hemma. I utställningen på Skånes Konstförening bjuds betraktaren hem till det höghus i en polsk förort där Aleksandra Kucharska växte upp. Som liten iakttog hon hur brevbäraren delade ut post i hennes byggnad. Hon såg brevbäraren öppna fack efter fack med sina nycklar och med ett barns ögon såg hon hur han förvandlades till en elak fängelsevakt som med dessa nycklar öppnade dörrar till små celler. Aleksandra Kucharskas brevlådor blir som höghus i miniatyr, likt den förminskade värld hon visade på galleri Pictura 2008, i utställningen ”Varje hem har sin egen doft, men hennes var det något speciellt med”. Det lekfulla uttryck Kucharska använde sig av på Pictura har i ”Som om du fanns” hårdnat, och stämningen liknar mer den underliggande melankolin i hennes examensutställning ”Jag drömmer om mitt gamla hus del II”.  Melankolin tar fysisk form i den gråa färg som är genomgående i utställningen.

 

Aleksandra Kucharska är född 1981 i Gdansk i Polen och är utbildat på Konsthögskolan i Malmö var hon utexaminerades 2007. Sedan dess har hon ställt ut vid en rad gallerier och konsthallar, blant annat på Pumphusets Konsthall i Landskrona, Galleri Mors Mössa i Göteborg, Ystad Konstmuseum och Vestfossen Kunstlaboratorium i norska Vestfossen. Hon har de senaste åren mottagit flera större stipendier och är offentligt reprecenterad.

www.aleksandrakucharska.com

 

 

Utan Titel (video)

 

Utställningens titel: “Utan titel (video)” syftar på att det är en videoutställning utan något uttalat tema, utan ett förutbestämt tolkningsperspektiv. Däremot är det en utställning där verk får mötas och krocka med varandra och på så sätt formas nya läsningar av verken, och en unik möjlighet för publiken att möta ett stort antal spännande och varierande konstnärskap från olika konstscener.
Per Brunskog, utställningskurator.

 

Medverkande konstnärer:
Sonja Lillebæk Christensen, Pilvi Takala, Jacob Taekker, Eiríkur Örn Norðdahl, Debbora Elgholm, Alessandra Bergamasch, Jan Hakon Erichsen, Maria Lusitano, Morten Dysgaard, Kaia Hugin, Morgan Schagerberg, Petter Ballo, Mette Hansen, Cao Guimarães & O Grivo, Henrik Lund Jørgensen och Shirin Sabahi.