Practise Practice


Practise Practice

16 jan – 18 feb, 2018
Öppet för allmänheten 12 – 18 feb

Sedan mer än ett årtionde har ”konstnärlig forskning” varit modeordet för konstvärlden. Doktorandutbildningar har skapats och ett flertal internationella konferenser och seminarier har genomfört för att kartlägga terminologin och de olika positioner som konstnärer kan ta i förhållande till forskningsbaserad praktiker.

Året 2018 på Skånes konstförening börjar med att presentera ett samarbete med Malmö Konsthögskola. Under läsåret 2017-2018 undersöker 15 magisterstudenter konceptet konstnärlig forskning i kursen Practise Practice som initierats av Maj Hasager och Matts Leiderstam. Studenterna arbetar med olika projekt utifrån sina egna konstnärliga praktiker samtidigt som de tillsammans undersöker, med en kritisk blick, begrepp som ”konstnärlig kunskap” och ”konstnärlig forskning” i en bredare mening.

Från och med januari 2018 flyttar kursen sin verksamhet till Skånes konstförening som kommer att vara värd för kursens aktiviteter under en månad. I och med flytten kommer ”konstnärlig gestaltning” och ”tänkandet genom det visuella” sättas i centrum i rum – utrymmena kommer att brukas för att testa dessa olika praktikerna. Långsamt kommer aktiviteterna att bli mer publika – inbjudningar till olika evenemang och presentationer kommer att ske löpande.

Deltagande studenter:

Rune Elkjær Rasmussen

David Torstensson

Marta Gil

Nanna Ylönen

Marija Griniuk

Sanna Blennow

Clifford Charles

Alexandra Hunts

Karoline Sætre

Anna Skov Hassing

Rannveig Jonsdottir

Ursula Beck

Aya Maria Urhammer

Rebecca Holmström

Cecilia Jöhnsson

Tillbaka