Public Dream Clinic – Amanda Newall & Leon Tan (NZ)

PublicDreaming_e_invite_MALM
22/3
Offentlig program: 18:00-20:30
21:30-10:00 – Public Dream Clinic (begränsat antal, anmäl dig till: sebastian.dahlqvists@gmail.com)

I samarbete med MOMENTUM9 presenterar vi PUBLIC DREAMING av Leon Tan och Amanda Newall (NZ) Vi bjuder i den anledning in till en offentlig presentation av Momentum 9: Alienation.

Schema:
Välkommen och kort presentation av Momentums historia av Dag Aak Sveinar.
Introduktion av M9s koncept av Jón B. K. Ransu och Gunhild Moe.

Professor Julian Manley kommer att ansluta oss på Skype. Manley arbetar i the Psychosocial Research Unit, University of Central Lancashire. Han kommer att berätta om sin praktik med socialt drömmande.

Författare och poeter från tidskriften Ordkonsts specialnummer om sömn kommer att läsa från deras texter. Alice Hosa, Johanna Carshall och Fanny Björne.

Era värdar för kvällen i the Public Dream Clinic är Dr. Leon Tan, psykoterapeut, konsthistoriker och kulturkritiker, och Amanda Newall, konstnär och pedagog. De kommer att prata om sitt arbete före den första Public Dreaming Clinic öppnar 21:30.

Ljudlandskap av Dr Antti Sakari Saario en post-acousmatisk kompositör, som uanvänder komposistion som ett kritisk och politiskt verktyg inom olika konstnärliga- och forskningskontekster.

Lättare servering kommer finnast.

https://www.facebook.com/events/783043558518989/

 

22/3
Public: 18:00 – 20:30
21:30 – 10:00 – Public Dream Clinic (limited space, submit to: sebastian.dahlqvists@gmail.com)

In cooperation with MOMENTUM9 we present PUBLIC DREAMING by Leon Tan and Amanda Newall (NZ)
We have the pleasure of inviting you to a public presentation of Momentum 9: Alienation.

Schedule:
Welcome and short presentation of Momentum history by Dag Aak Sveinar.
Introduction to M9 concept by Jón B. K. Ransu and Gunhild Moe.

Professor Julian Manley will join us on Skype. Manley works in the Psychosocial Research Unit, University of Central Lancashire. He will talk about his practice of Social Dreaming.

Authors and poets from the Journal Ordkonst special number on Sleep will read their work.
Alice Hosa, Johanna Carshall and Fanny Björne.

Your hosts for the Public Dream Clinic are Dr. Leon Tan, a psychotherapist, art historian and cultural critic, and Amanda Newall, an artist and educator. They will talk about their work before the first Public Dreaming Clinic opens 21.30.

Soundscape by Dr Antti Sakari Saario a post-acousmatic composer, who currently utilises composition as a critical and political tool within various artistic and research contexts.

Light refreshments will be served.

https://www.facebook.com/events/783043558518989/

Tillbaka