Det postapokalyptiska Hantverkskollektivet Babels Rehab

”I en värld i spillror samlas en grupp människor för att skapa ett nytt samhälle. De är en blandad grupp, både vuxna, barn och ungdomar som tillsammans undersöker spillrorna av vår civilisation. Vad är värt att återskapa? Vad kan göras bättre? Vad behöver vi? Kanske framförallt – vad vill vi ha, när vi har chansen att börja om på nytt?

Gruppen börjar se vad som går att återanvända, gamla saker granskas och får nytt liv. Det tidigare konsumtionssammhället har efterlämnat ett outtömligt materialförråd, men hur kan det komma till nytta nu? Tillsammans experimenterar de med olika tekniker, de drejar, täljer, hittar nya funktioner för de gamla prylarna som de finner i skräphögarna.

De pratar om hur det var förr, hur fungerade infrastrukturen? Hur fick alla vatten? Hur tillverkades alla saker? Hur bodde vi?”

Babels Rehab är en fiktiv ramberättelse utformad av konstnären Nina Jensen. I ett eget rum byggs en postapokalyptisk värld upp av ihopsamlat skräp, spillvirke, gamla förpackningar och annat upphittat material. När workshopsdeltagarna kommer till Babels Rehab besöker de inte Skånes konsförening, de besöker en värld efter katastrofen, där deras egna berättelser vävs samman med alla andra i den pågående historien om det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab. Ett mytomspunnet kollektiv som skapar hopp i en söndertrasad framtid.

babels-rehabmontage4

Tidigare offentliga workshops och tillställningar:

2018
Postapokalyptisk Teckningstisdag, 20/2
Postapokalyptisk lera- och keramikworkshop, 24/2
Teckningstisdag, 27/2
Postapokalyptisk Teckningstisdag, 6/3
Postapokalyptisk lera- och keramikworkshop, 15/3
Lera- och keramikworkshop, 24/3
Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab – All our pasts and futures, utställning, 13/4-6/6
Vernissage och öppen workshop med keramik, måleri och kojbygge, 13/4
Postapokalas – workshop med dräkt och maskbygge, 19/4
Teckningstisdag, 24/4
Babels filmklubb, 25/4
Läsgrupp, 26/4
Postapokalas – workshop med dräkt och maskbygge, 28/4
Läsgrupp, 2/5
Avslutningspostapokalas – workshop, 5/5
Teckningstisdag, 8/5
Slimeworkshop på Sevedsplan med Det postapokalyptiska, 26/5
KONSTKOLLO: LERIG SOMMAR, 8/6

2017
Postapokalyptisk keramikworkshop – del 2, 27/5/2017
Kroki och Off Highway, 25/5/2017
Postapokalyptisk skoutställning, 6/5-7/5/2017
Postapokalyptisk keramikworkshop – del 1, 6/5/2017
Byggdag i Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab, 29/4/2017
Skisskväll i Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab, 27/4/2017
After Work & Teckningskväll, 28/3/2017
Postapokalyptisk skoverkstad, 11/3/2017
Teckningskväll & AW med Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab, 21/2/2017

2016
Workshop med Babels Rehab del 2/2, 3/12/2016
AW med Babels Rehab, 24/11/2016
AW med Babels Rehab,28/10/2016
Gallerinatten i Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab, 24/9/2016
Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab, 24-25 & 30-31/10/2016

Babels Rehab ingår sedan 2016 i Skapande skola.

Överlevnadskojor och lerobjekt med Monbijouskolan F-3, september 2016