Performance och finissage med Khamlane Halsackda

Sön 17 okt, kl 15.00

Jacqueline Hoàng Nguyễns utställning på Skånes konstförening avslutas den 17 oktober med en performance med dansaren och koreografen Khamlane Halsackda. Nguyễns verk, Presence in Absentia: 3 Disappearing Portraits, består av storskaliga familjefotografier av färgad sand och är en utforskning av kärlek, släktband och makt i relation till kolonialt våld, historia och tidens orubbliga kraft. I denna performance, skapad av Nguyễn i dialog med Halsackda, sveps porträtten bort av dansaren.

Khamlane Halsackda är en koreograf, dansare och regissör. Han tog sin examen från The Rambert School of Ballet & Contemporary Dance i London 1998 och anställdes av Richard Alston Dance Company. Han har sedan dess arbetat för flera internationella danskompanier samt för opera och film. Hans egna dansteaterföreställningar och socialt baserade performancearbeten fokuserar på att skapa samtal och diskussion kring vad identitet kan innebära. Hans senaste produktion är The Rights of Spring (2021) som han regisserade tillsammans med Maria Stamenkovic Herranz. Halsackda är medlem i Nya Rörelsen, ett kollektiv av koreografer i Malmö.

Curator: C. Grace Chang


TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglig entré till Skånes konstförening finns via hiss några meter till vänster från huvudingången. HWC finns på tredje våningen, vänligen be personalen om hjälp. Se Skånes konstförenings hemsida för mer information.

COVID-19
Vi håller oss uppdaterade om Covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Handsprit finns till våra besökare och vi desinfekterar publika ytor.
Stanna hemma vid symtom eller sjukdom!

Bildrättighet: Lena Bergendahl.

Skånes konstförenings utställningar och program stöds av Malmö Stad, Region Skåne, Kulturrådet och ABF. Utställningen genomförs med stöd från The Canada Council for the Arts.

Tillbaka