Kommande programpunkter hos oss

Evenemangfeatured

Third Space

Vi är stolta att presenter våra residenskonstnärer Ranya Asadi, Anna Iau, Maria Kim och Yahia Saleh i en gemensam utställning tillsammans med Malmöbaserade konstnärerna Moncef Henaien och Rasmus Raphaëlle Östebro.
Residenskonstnärerna har i uppgift att skapa videoverk utifrån temat Framtid och Makt. Den enda förutsättningen är att kunna använda en smartphone till att filma och redigera.
I utställningen visas även Moncef Henaiens ”ŠUKA” och Rasmus Raphaëlle Östebros ”Femme Desires”, som inkluderas för deras specifika undersökningar av makt och förkroppsligande.
Utställningens titel, ”Third Space”, refererar till Homi K. Bhabhas teori om det postkoloniala tillståndet som en hybridisering av samhällen, platser och inom människan själv. Termen används också för att beskriva rum där röster som förfördelas i samhället får makt och utrymme. I en värld byggd av orättvisa maktstrukturer blir användningen av Bhabhas term i utställningen en reflektion över hur de som ofta åsidosätts kan skapa rum där de inte bara är föremål för samtalet, utan också är med och formar det.

Mer information
Utställning

Cia Kanthi: Dark Light

Snart ska vi öppnar utställningen Dark Light med den Malmöbaserade konstnären Cia Kanthi. Kanthi är 2020 års mottagare av Sven och Ellida Hjorts Utställningsstipendium som ges ut årligen av Skånes konstförening till en ung konstnär baserad i Skåne.

Mer information